Điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

 Lượt xem: 238 -  03/12/2019

Ngày 25/11/2019, Bộ Xây dựng có Công văn 282/BXD-QLN về việc bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai.

Chi tiết
Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo

Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo

 Lượt xem: 143 -  27/11/2019

Đây là nội dung tại Quyết định 33/2019/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về...

Chi tiết
Cập nhật Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt VPHC lĩnh vực đất đai

Cập nhật Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt VPHC lĩnh vực đất đai

 Lượt xem: 133 -  27/11/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Chi tiết
Cách xác định diện tích đất vi phạm hành chính

Cách xác định diện tích đất vi phạm hành chính

 Lượt xem: 190 -  25/11/2019

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Chi tiết
Phải niêm yết giấy phép xây dựng tại tất cả các công trình xây dựng

Phải niêm yết giấy phép xây dựng tại tất cả các công trình xây dựng

 Lượt xem: 197 -  28/10/2019

Đây là nội dung tại Công văn 12991/SXD-TT ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng TP.HCM về việc niêm yết Giấy phép xây dựng tại các công trình xây dựng...

Chi tiết
Quyết ‘xóa’ nhà siêu mỏng, siêu méo

Quyết ‘xóa’ nhà siêu mỏng, siêu méo

 Lượt xem: 252 -  28/10/2019

Quyết tâm xóa bỏ, xử lý nghiêm các trường hợp nhà đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đôn đốc các huyện, thị xã,...

Chi tiết