Tin nổi bật

Chú trọng tiếp nhận thông tin theo phản ánh của người dân, doanh nghiệp

                           Chú trọng tiếp nhận thông tin theo phản ánh của người dân, doanh nghiệp

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại buổi làm việc

Cắt giảm, đơn giản hóa 45 điều kiện kinh doanh

Báo cáo với Đoàn kiểm tra liên ngành, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐTB&XH) Mai Đức Thiện cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH. Theo đó, Nghị định này đã cắt giảm, đơn giản hóa một số điều kiện đầu tư kinh doanh và TTHC trong một số lĩnh vực.

Cụ thể, đã cắt giảm, đơn giản hóa 11/16 điều kiện và cắt giảm, đơn giản hóa 17 TTHC trong lĩnh vực an toàn lao động; cắt giảm, đơn giản hóa 24/66 điều kiện và bãi bỏ, đơn giản hóa 16 TTHC trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; cắt giảm, đơn giản hóa 9/14 điều kiện và đơn giản hóa 3 TTHC trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội; cắt giảm, đơn giản hóa 1/3 điều kiện và bãi bỏ, đơn giản hóa 12 TTHC trong lĩnh vực việc làm.

Về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật, báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH cho biết: Việc vận động, xây dựng và phê duyệt các chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật của Bộ LĐ-TB&XH thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 16.

Bộ LĐ-TB&XH mong muốn đơn giản hóa thủ tục phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án có giá trị nhỏ và đưa ra một số giải pháp như tập huấn về kỹ năng đối ngoại, phổ biến những chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các quy định pháp luật cho cán bộ đầu mối hợp tác quốc tế về pháp luật để nâng cao nhận thức, kỹ năng, tính chuyên nghiệp, năng động cho đội ngũ này.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức

Ngoài việc giải đáp nhiều vấn đề mà thành viên Đoàn công tác đặt ra, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp đã báo cáo về tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Riêng đối với tổ chức, cá nhân và công dân thì về cơ bản, các doanh nghiệp duy trì và thực hiện tốt các điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình xin cấp phép cũng như trong quá trình tổ chức hoạt động.

Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, lĩnh vực pháp luật về lao động, người có công và xã hội là rất rộng, nhiều lĩnh vực pháp luật riêng cho từng mảng việc quản lý nhà nước về lao động, việc làm, tiền lương, quan hệ lao động, giáo dục nghề nghiệp, người có công, bảo trợ xã hội. Trong đó, có những lĩnh vực nhạy cảm như cho thuê lại lao động, bảo trợ xã hội…

Quan điểm của Bộ LĐ-TB&XH là tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp, kể cả việc cấp phép, nhưng thông thoáng không đồng nghĩa với dễ dãi. Bởi thực tế vẫn có một số doanh nghiệp vi phạm pháp luật do không chấp hành pháp luật thì cũng có một số doanh nghiệp vi phạm do gặp vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định của pháp luật.

Vì vậy, Bộ LĐ-TB&XH kiến nghị Bộ Tư pháp phối hợp trong hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH; kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp xây dựng và trình Chính phủ ban hành cơ chế tài chính cho công tác theo dõi THPL tại các bộ, ngành, địa phương. 

Kết luận sơ bộ buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo, triển khai theo dõi tình hình THPL của Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH và sự tham gia của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ vào công tác này. Kết quả triển khai công tác theo dõi tình hình THPL mà Bộ LĐ-TB&XH đã triển khai từ đầu năm tới nay là rất đáng ghi nhận.

Nhất trí với những tồn tại, hạn chế đã được Bộ LĐ-TB&XH đề cập, Thứ trưởng Oanh nhấn mạnh, cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ về ý nghĩa, vai trò của công tác theo dõi tình hình THPL, đặc biệt là công tác theo dõi THPL trong lĩnh vực điều kiện đầu tư kinh doanh; tăng cường công tác phối hợp, xây dựng Quy chế phối hợp theo dõi tình hình THPL giữa các đơn vị thuộc Bộ để công tác theo dõi THPL về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực LĐ,TB&XH đi vào thực chất và có hiệu quả hơn.

Thứ trưởng Oanh cũng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật theo thẩm quyền đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế, bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình THPL.

Đồng thời, đa dạng hóa các hoạt động về theo dõi tình hình THPL, trong đó chú trọng việc tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin về tình hình THPL theo phản ánh của người dân, doanh nghiệp, phương tiện thông tin đại chúng và trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát thực tiễn để kịp thời phản ứng chính sách theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Giải đáp một số kiến nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, việc đơn giản hóa thủ tục phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án có giá trị nhỏ thì hiện đã cắt giảm một số bước, khâu trong quá trình tiếp nhận, phê duyệt viện trợ ODA theo Nghị định số 132/2018/NĐ-CP.

 Lượt xem: 1479 -  13/11/2018