Thủ tục ly hôn

Thủ tục Ly hôn

Thủ tục Ly hôn

 Lượt xem: 1009 -  01/01/2018

Ly hôn là sự chấm dứt mối quan hệ giữa 2 vợ chồng mà pháp luật công nhận theo yêu cầu của vợ,chồng. Nghĩa là thực tế 2 vợ chồng không còn ở chung...

Chi tiết