Tin nổi bật

Infographic: Mức thu lệ phí môn bài

Lưu ý: tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.

Nguồn: Thư viện Pháp luật

 Lượt xem: 473 -  23/12/2019