Tin nổi bật

Infographic: Những trường hợp có thể được hoãn chấp hành hình phạt tù

Lưu ý: Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự 2015 (quyết định hình phạt với tội mới, tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung theo quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội tại Điều 55 Bộ luật Hình sự 2015).

Theo: Thư viện Pháp luật

 Lượt xem: 176 -  28/11/2019