Tin nổi bật

Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Công văn 154/2019/CV-GLHCMC-AIS ngày 17/9/2019 của Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC) và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quốc tế Á Châu đề nghị hướng dẫn về các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng tại khu C1 khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh do Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quốc tế Á Châu làm chủ đầu tư.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Theo nội dung tại Điều 3 Quyết định 3637/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND TP.HCM về việc chấp thuận cho chuyển nhượng một phần dự án (trường trung học phổ thông C1, quy mô 30.064,6 m2) khu Liên hiệp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng, tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú thì Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC) và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quốc tế Á Châu phải thực hiện “Chuyển quyền sử dụng đất một phần dự án cho Bên nhận chuyển nhượng dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đất đai”.

Do đó, đề nghị các bên liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung theo Quyết định 3637/QĐ-UBND nêu trên để có đủ cơ sở thực hiện dự án (trong đó có thủ tục cấp giấy phép xây dựng) theo quy định.

Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng đã được quy định tại Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. Đề nghị Công ty nghiên cứu để thực hiện theo đúng quy định.

Một số loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật đất đai 1987, Luật đất đai 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai 2001, Luật đất đai 2003.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của Luật đất đai 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định tại Nghị định 60/CP ngày 05/7/1994 về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị, Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở.

(Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng quy định chi tiết tại Điều 3 Nghị định 53/2017/NĐ-CP).

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 331/BXD-HĐXD ngày 31/10/2019.

 Lượt xem: 189 -  11/11/2019