Tin nổi bật

8 trường hợp không có quan hệ bà con nhưng vẫn cấm kết hôn

kết hôn

1. Chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định (nữ chưa đủ 18 tuổi, nam chưa đủ 20 tuổi).

2. Một trong hai hoặc cả hai bị mất năng lực hành vi dân sự.

3. Một trong hai hoặc cả hai đang có vợ, có chồng.

4. Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi.

5. Giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi.

6. Giữa người đã từng là cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể.

7. Giữa người đã từng là cha dượng với con riêng của vợ.

8. Giữa người đã từng là mẹ kế với con riêng của chồng.

Theo: Thư viện Pháp luật

 Lượt xem: 197 -  03/12/2019