Tin nổi bật

Tư vấn luật hôn nhân gia đình

Dịch vụ tư vấn luật hôn nhân gia đình là một lĩnh vực tư vấn hàng đầu của Khôi Việt Law .

Các quy định của phát luật Việt Nam về hôn nhân gia đình khá đa dạng như : Ly hôn , nuôi con , thừa kế , phân chia tài sản khi chia tay ,giải quyết vụ án hôn nhân có yếu tố người nước ngoài,... . Công ty luật Khôi Việt với đội ngũ luật sư và cộng tác viên chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm trong tư vấn luật hôn nhân gia đình sẽ sẵn sàng đảm nhiệm trọng trách mà quý vị giao phó.

tư vấn luật hôn nhân gia đình

Tư vấn luật hôn nhân gia đinh
 

Các dịch vụ tư vấn luật hôn nhân và gia đình tại Khôi Việt Law:

- Tư vấn về đăng ký kêt hôn : tuổi kết hôn ; thủ tục trình tự cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn
- Tư vấn về việc Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;
- Tư vấn về tài sản : tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân , sau khi ly hôn.
- Tư vấn về vệc nuôi con :tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;
- Tư vấn về xác minh: tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;
- Tư vấn về cấp dưỡng :tranh chấp về cấp dưỡng bố mẹ , con cái , gia đình
- Các tranh chấp khác về luật hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định;
- Tư vấn yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật;
- Tư vấn về quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn;
- Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;
- Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;
- Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

"Đem lại hài lòng cho các bạn là thành công của chúng tôi"

 Lượt xem: 558 -  25/01/2018