Xin cấp giấy phép hoàn công

Xin cấp giấp phép hoàn công

Xin cấp giấp phép hoàn công

 Lượt xem: 648 -  25/01/2018

Sau khi nhà thầu thi công hoàn tất hợp đồng thi công xây dựng thì Quý khách hàng và nhà thầu thi công sẽ tổ chức nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận...

Chi tiết